International competitions/Medjunarodna takmičenja

 

 

 

 


9.Medjunarodno takmičenje solfedja i teorije muzike

9th International competition of solfeggio and music theory

 

 

9th Int Comp Solf And Theory
Word – 25.0 KB 44 downloads
9 Medj Takm Solf I Teor
Word – 33.2 KB 133 downloads

Kontrabas
Word – 32.0 KB 106 downloads
Violončelo 4 B
Word – 32.0 KB 100 downloads
Violina 1
Word – 31.0 KB 145 downloads
Violina 4 A
Word – 31.0 KB 131 downloads
Violina 4 B
Word – 32.5 KB 128 downloads

Rezultati 

Harfa

 

KONCERTNA HARFA 1 KATEGORIJA
Word – 32.0 KB 87 downloads
KONCERTNA HARFA 4 Kat 1 Etapa
Word – 32.0 KB 88 downloads
KONCERTNA HARFA 5 Kat 1 Etapa
Word – 32.0 KB 93 downloads
KONCERTNA HARFA III KATEGORIJA
Word – 31.5 KB 88 downloads
Renesansna 1 KATEGORIJA
Word – 32.0 KB 86 downloads
KONCERTNA HARFA 5 Kat 3 Etapa
Word – 32.0 KB 77 downloads
KONCERTNA HARFA 4 Kat 2 Etapa
Word – 32.0 KB 88 downloads
Renesansna 2 KATEGORIJA
PDF – 451.8 KB 89 downloads
KONCERTNA HARFA 5 Kat 2 Etapa
PDF – 471.0 KB 79 downloads
KONCERTNA HARFA PREDKATEGORIJA
Word – 32.0 KB 95 downloads
KONCERTNA HARFA 2 KATEGORIJA
Word – 35.5 KB 105 downloads
Renesansna 2 KATEGORIJA
Word – 32.0 KB 89 downloads
KONCERTNA HARFA 5 Kat 2 Etapa
Word – 32.0 KB 90 downloads
Renesansna 1 KATEGORIJA
PDF – 475.3 KB 88 downloads
KONCERTNA HARFA 2 KATEGORIJA
PDF – 486.8 KB 100 downloads

Harfe

ŽIRI

 

Tajana Vukelić Peić
Word – 39.0 KB 114 downloads
Staša Mirković
Word – 13.5 KB 100 downloads
Natalija Gorbunova
Word – 36.0 KB 102 downloads
Ivana Pavlović
Word – 12.4 KB 110 downloads
Mina Momčilović Belić
Word – 31.0 KB 91 downloads

Satnica /harfe

Satnica Takmicenja 2022
Word – 17.2 KB 143 downloads

Gudački instrumenti

ŽIRI

 

Yeon Ju Jeong
PDF – 261.8 KB 109 downloads
Karmen Pečar
Word – 11.7 KB 104 downloads
Vladimir Marković
Word – 253.8 KB 101 downloads
Judit Niderholcer Josifoska
Word – 11.7 KB 109 downloads
Florijan Balaž
Word – 12.6 KB 104 downloads
Marko Josifoski
Word – 0.0 B 0 downloads

RASPORED NASTUPA SUBOTA
Word – 14.4 KB 228 downloads
RASPORED NASTUPA NEDELJA
Word – 15.3 KB 188 downloads

7.5.2022.-Subota/Saturday

Kontrabas/Double bass

Violončelo/Violoncello

 

8.5.2022-Nedelja/Sunday

 

Violina/Violin

 


PROPOZICIJE

 

Pravilnik Konjovic 2022 Engleski
Word – 36.5 KB 216 downloads
Pravillnik Takmicenja Srpski
Word – 21.5 KB 417 downloads
Konjovic harfa/srpski jezik 2022
Word – 84.5 KB 212 downloads
Konjovic harp /english language 2022
Word – 82.5 KB 152 downloads
Cello english Konjovic
Word – 29.0 KB 177 downloads
Konjovic Violoncelo Srpski
Word – 11.5 KB 218 downloads
Violin english Konjovic
Word – 29.0 KB 151 downloads
Konjovic Violina Srpski
Word – 13.4 KB 259 downloads
Application form
Word – 16.5 KB 158 downloads
Prijava srpski jezik
Word – 16.8 KB 232 downloads
Bass english Konjovic
Word – 11.8 KB 130 downloads
Konjovic Kontrabas srpski
Word – 13.9 KB 143 downloads

International competition "Slavic music festival" Belgrade  1-6 april 2022.

 

Medjunarodno takmičenje "Festival slovenske muzike" Beograd 1-6 april 2022.

Program završnog koncerta laureata

6.5.2022.

Program Zavrsnog Koncerta
Word – 65.7 KB 151 downloads

REZULTATI

 

Rezultati Za Kategoriju Solo Pevanje Festival Slovenske Muzike Beograd
Word – 64.5 KB 205 downloads
Rezultati za kategoriju -Klavir- Festival slovenske muzike Beograd
Word – 63.5 KB 180 downloads
Rezultati za kategoriju -Harmonika-Festival slovenske muzike Beograd
Word – 38.5 KB 118 downloads
Rezultati za kategoriju- duvački instrumenti-Festival slovenske muzike
Word – 28.5 KB 112 downloads
Rezultati za kategoriju -Kamerna muzika-Festival slovenske muzike Beograd
Word – 39.0 KB 111 downloads
Rezultati za kategoriju-Gudački instrumenti /tambura-Festival slovenske muzike Beograd
Word – 61.0 KB 191 downloads
Rezultati za kategoriju -etno harmonika-Festival slovenske muzike Beograd
Word – 31.5 KB 90 downloads

RASPORED NASTUPA  TAKMIČARA PO KATEGORIJAMA

 

Raspored Festival slovenske muzike
Word – 15.5 KB 309 downloads

Takmičenje će se održati uživo !

COMPETITION 2022

(LIVE)


Takmičenje će se održati u sledećim disciplinama:

(KLASIČNA MUZIKA)

 

-klavir

-gudački instrumenti

-solo pevanje

-harmonika

-gitara

-duvački instrumenti

-kamerna muzika

 

Sve discipline izuzev solo pevanja takmiče se sa sledećim programom:

(KLASIČNA MUZIKA)

 

-jedno delo slovenskog autora

-jedno delo po slobodnom izboru

 

Disciplina solo pevanje:

(KLASIČNA MUZIKA)

 

-jedno delo slovenskog autora

-dva dela po slobodnom izboru

 

Disciplina kamerna muzika:

(KLASIČNA MUZIKA)

 

-jedno delo slovenskog autora

-jedno delo po slobodnom izboru

 


KLASIČNA MUZIKA

KATEGORIZACIJA

 

I KATEGORIJA 

Učenici OMŠ niži razredi

-do 6 min

 

II KATEGORIJA

Učenici OMŠ viši razredi

-do 10 min

 

III KATEGORIJA

Učenici SMŠ (I i II razred)

-do 15 min

 

 

IV KATEGORIJA

Učenici SMŠ (III i IV razred)

-do 20 min

 

V KATEGORIJA

Studenti (I i II godina)

-do 25 min

 

VI KATEGORIJA

Studenti (III i IV godina)

-do 30  min

 

VII KATEGORIJA

Studenti postdiplomskih studija

-do 35 min

 

 

 


KLASIČNA MUZIKA

 

Application form
Word – 55.6 KB 226 downloads
Prijava solisti klasična muzika
Word – 55.4 KB 401 downloads
Pravilnik
Word – 16.0 KB 467 downloads
Prijava Kamerni ansambli klasična muzika
Word – 55.0 KB 128 downloads

ŽIRI

(JURY MEMBERS)


KLAVIR/PIANO

 

Vojislav Avramović

(Predsednik žirija)

 

Olga Borzenko

Margarita Vujović

Dina Hadžiomerović

 

 


Vojislav Avramović

Predsednik žirija

(President of the jury)

Vojislav Avramović
Word – 12.3 KB 118 downloads

Margarita Vujović

Član žirija/Jury member

Margarita Vujović
Word – 12.1 KB 136 downloads

Dina Hadžiomerović

Član žirija/Jury member

Dina Hadziomerović
Word – 465.3 KB 120 downloads

Olga Borzenko

Član žirija/Jury member

Olga Borzenko
Word – 12.4 KB 122 downloads

SOLO PEVANJE/OPERA SINGING

 

Jadranka Jovanović

(Predsednica žirija/President of the jury)

Anastasija Holc

Marta Balaž

Stevan Karanac

 


Jadranka Jovanović

Predsednica žirija

(President of the jury)

Jadranka Jovanovic
Word – 68.4 KB 106 downloads

Anastasija Holc

Član žirija /Jury member

Anastasija Holc
Word – 18.4 KB 110 downloads

Marta Balaž

Član žirija/Jury member

Marta Balaž
Word – 12.2 KB 110 downloads

Stevan Karanac

Član žirija/Jury member

Stevan Karanac
Word – 12.3 KB 115 downloads

VIOLINA, VIOLONČELO, TAMBURA/VIOLIN, CELLO&TAMBOURINE

 

Vladimir Marković

(Predsednik žirija)

Vitalij Gulijčuk

Djordje Milošević

 

Vladimir Marković

Predsedik žirija/President of the jury

Vladimir Marković
Word – 11.0 KB 98 downloads

Vitalij Gulijčuk

Član žirija/Member of the jury

Vitalij Gulijčuk
Word – 11.8 KB 116 downloads

Djordje Milošević

Član žirija/Member of the jury

Djordje Milošević
Word – 12.4 KB 117 downloads

HARMONIKA, KAMERNA MUZIKA/ACCORDION&CHAMBER MUSIC

 

Danijela Rakić

(Predsednica žirija)

Miodrag Krstić

Margarita Vujović

 

Danijela Rakić

Predsednica žirija/Presdient of the jury

Danijela Rakic
Word – 11.0 KB 107 downloads

Miodrag Krstić

Član žirija/Member of the jury

 

Miodrag Krstic
Word – 12.2 KB 100 downloads

Margarita Vujović

Član žirija/Memebr of the jury

Margarita Vujović
Word – 12.1 KB 102 downloads

Galerija/Arhiva 

Festival slovenske muzike

 

 

Neki od nagradjenih  učesnika u Beogradu i Moskvi


 

 

Organizator :

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 

 

Prijatelji Medjunarodnog takmičenja 

Festival slovenske muzike

 

 

www.balakirevschool.ru

 

www.ruskidom.rs

 

www.odbrana.mod.gov.rs

 

www.maartistsmanagement.com

 

www.wapaserbia.org

 

Fondacija Dragice Nikolić

 

www.angel-voice.org

 

www.smf.org.rs

 

www.artistidellarco.rs

 

 

 


8. International competition in solfeggio and music theory April 2-3 2022.

8. Medjunarodno takmičenje solfedja i teorije muzike 2-3 april 2022.

 

 

Takmičenje će se održati online, shodno epidemiološkim merama !

The competition will be held online due to COVID restrictions  !

 

 


REZULTATI

Harmonija i muzički oblici

 

Ia Rezultati Ukupno
Word – 54.5 KB 126 downloads
Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 51.0 KB 126 downloads
Ib Rezultati Ukupno
Word – 51.5 KB 108 downloads
Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 43.5 KB 105 downloads
Ig Rezultati Ukupno
Word – 45.5 KB 100 downloads
II Ig Rezultati Ukupno
Word – 48.5 KB 88 downloads
I Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 106 downloads
I Ig Rezultati Ukupno
Word – 43.5 KB 97 downloads
I Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 119 downloads
I Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 108 downloads
Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 103 downloads
Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 42.5 KB 107 downloads

REZULTATI 

Kontrapunkt

 

II Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 91 downloads
II Ig Rezultati Ukupno
Word – 48.5 KB 102 downloads

REZULTATI 

SOLFEDJO

 

02 04 2022 5 A Kategorija
Word – 45.0 KB 319 downloads
02 04 2022 Ia Kategorija
Word – 48.5 KB 277 downloads
02 04 2022 3 A Kategorija
Word – 47.0 KB 287 downloads

REZULTATI

TEORIJA MUZIKE

 

9 B Teorija Muzike
Word – 50.0 KB 228 downloads
6 B Teorija Muzike
Word – 73.5 KB 239 downloads
4 B Teorija Muzike
Word – 53.5 KB 93 downloads
1 B Teorija Muzike
Word – 39.5 KB 178 downloads
8 B Teorija Muzike
Word – 82.0 KB 95 downloads
7 B Teorija Muzike
Word – 65.5 KB 157 downloads
5 B Teorija Muzike
Word – 20.1 KB 97 downloads
3 B Teorija Muzike
Word – 59.0 KB 138 downloads
2 B Teorija Muzike
Word – 79.5 KB 100 downloads

REZULTATI ZA OMŠ

02 04 2022 6 A Kategorija
Word – 48.5 KB 220 downloads
02 04 2022 2 A Kategorija
Word – 45.5 KB 192 downloads
02 04 2022 4 A Kategorija
Word – 45.5 KB 216 downloads

REZULTATI ZA SMŠ

03 04 2022 7 Ia Kategorija 1
Word – 47.5 KB 194 downloads
03 04 2022 8 A
Word – 49.0 KB 179 downloads
03 04 2022 8 C
Word – 51.0 KB 182 downloads
03 04 2022 10 A
Word – 47.0 KB 140 downloads
03 04 2022 10 C
Word – 48.5 KB 146 downloads
03 04 2022 9 A
Word – 46.5 KB 148 downloads
03 04 2022 11 A
Word – 46.0 KB 137 downloads
03 04 2022 11 C
Word – 44.5 KB 153 downloads

SOS telefoni za takmičenje

(contact phones for competition)

 

+381 62 / 81-37-690 

Mirna Milevski

(solfedjo)

+381 62/81-37-699

Jelena Cvetić

(teorija muzike)


Na takmičenju solfedja zastupljene su dve discipline:

 

-MELODIJSKI PRIMER 

-RITMIČKO ČITANJE (PARLATO)

 

The competition (solfeggio) have two disciplines:

 

-MELODIC EXAMPLE

-RHYTHMIC READING(PARLATO)

 

8 Medjunarodno takmičenje(harmonija, muzički oblici i kontrapunkt)

8th International competition


RASPORED MEDJUNARODNOG TAKMICENJA 2022

Raspored Medjunarodnog takmicenja 2022
Word – 44.9 KB 602 downloads

8th International competition , rules
Word – 23.2 KB 163 downloads
Application form
Word – 59.2 KB 114 downloads
Prijava srpski jezik (harmonija, muzicki oblici i kontrapukt)
Word – 60.2 KB 209 downloads
8 Medjunarodno takmicenje (harmonija muzicki oblici i kontrapunkt)
Word – 83.0 KB 276 downloads

*DVOGLASNI (ZADATI) PRIMERI ZA VIIIc i Xc KATEGORIJU*

8 C Primer Br 1
PDF – 190.4 KB 170 downloads
8 C Primer Br 2
PDF – 217.6 KB 131 downloads
8 C Primer Br 3
PDF – 248.4 KB 129 downloads
10 C Primer Br 1
PDF – 294.1 KB 125 downloads
10 C Primer Br 2 Strana 2
PDF – 147.0 KB 136 downloads
10 C Primer Br 2 Strana 1
PDF – 328.2 KB 124 downloads
10 C Primer Br 3
PDF – 281.4 KB 139 downloads

Obavezni primeri za dvoglasno pevanje 

11c kategorija

 

11 C Br 1 Str 1
PDF – 242.1 KB 118 downloads
11 C Br 1 Str 2
PDF – 186.2 KB 87 downloads
11 C Pr 2 Str 1
PDF – 289.1 KB 105 downloads
11 C Pr 2 Str 2
PDF – 300.3 KB 100 downloads
11 C Pr 3 Str 1
PDF – 157.6 KB 96 downloads
11 C Pr 3 Str 2
PDF – 227.6 KB 96 downloads

8 MEDJUNARODNO TAKMICENJE SOLFEDJA I TEORIJE MUZIKE 2022
Word – 53.8 KB 888 downloads
8th INTERNATIONAL COMPETITION IN SOLFEGGIO AND MUSIC THEORY 2022
Word – 45.1 KB 164 downloads
PRAVILNIK MEDJUNARODNOG TAKMICENJA IZ SOLFEDJA 2022 NA SRPSKOM JEZIKU 2
RTF file – 689.9 KB 370 downloads
PRAVILNIK MEDJUNARODNOG TAKMICENJA ENGLESKI
Word – 55.5 KB 128 downloads
PRIJAVA (SOLFEDJO I TEORIJA)
Word – 60.1 KB 499 downloads
APPLICATION FORM (SOLFEGGIO AND MUSIC THEORY)
Word – 58.9 KB 114 downloads
PRIJAVA (DVOGLAS)
Word – 59.3 KB 149 downloads
APPLICATION FORM
Word – 58.1 KB 123 downloads

9 Medjunarodno takmičenje horova "Aleksandar Nisis Morfidis" 

9 th International Choir Competition
"Aleksandar Nisis Morfidis"

 

-7.5.2022.-

7 May 2022.

ONLINE

 

PROPOZICIJE NISIS MORFIDIS
Word – 33.5 KB 108 downloads
PRIJAVA NISIS MORFIDIS
Word – 33.5 KB 103 downloads
RULES english
Word – 12.8 KB 95 downloads
APPLICATION FORM NISIS MORFIDIS
Word – 26.5 KB 97 downloads

Medjunarodno takmičenje studenata i učenika solo pevanja 

UMBPS

 

29.5.2022.

Beograd

 

-UŽIVO/ONLINE-

 


 


ŽIRI

 

Anastasija Holc

 

Ljubica Živković

Tanja Andrijić

Marta Balaž


Takmičenje će se održati u MŠ "Dr Vojislav Vučković" u Beogradu

ul.Kondina 6

Rezultati 

 

 

 

Takmicenje 29 Maj 2022
Word – 113.2 KB 85 downloads
Satnica
Word – 102.4 KB 78 downloads

Propozicije

(Uživo i Online)

 

Prva kategorija

(Niži razredi OMŠ)

 

1.)Pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma po izboru kandidata( izuzev starih majstora)

 

Druga kategorija

(Viši razredi OMŠ)

 

1.)Pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

 

Treća kategorija

(Niži razredi SMŠ)

 

1.)Pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma srpskog ili slovenskog autora

3.)Solo pesma po slobodnom izboru (izuzev slovenskih I srpskih autora)

 

Četvrta kategorija

(Viši razredi SMŠ)

 

1.)Pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma po slobodnom izboru iz epohe klasicizma ili romantizma

3.)Solo pesma srpskog ili slovenskog autora

4.)Arija iz opere ili operete po slobodnom izboru

 

Peta kategorija

(1 i 2 godina OAS)

 

1.)Pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma po slobodnom izboru iz epohe klasicizma ili romantizma

3.)Solo pesma srpskog ili slovenskog autora

4.)Arija iz opere ili operete po slobodnom izboru

 

Šesta kategorija

(3 i 4 OAS)

1.)Solo pesma po slobodnom izboru

2.)Solo pesma po slobodno izboru iz epohe klasicizma ili romantizma

3.)Solo pesma srpskog ili slovenskog autora

4.)Arija iz opere ili operete po slobodnom izboru

 

Sedma kategorija

(Studenti MAS i SAS)

 

1.)Arija starog majstora po slobodnom izboru

2.)Solo pesma kompozitora iz epohe klasicizma ili romantizma

3.)Solo pesma srpskog ili slovenskog autora

4.)Arija Mocarta po slobodnom izboru

5.)Operska arija ili  arija iz operete po slobodnom izboru

 

 


Propositions

(Live&Online)

 

 

1st category

(Lower classes of ES)

1.) A song or aria by an old master of free choice

2.) Solo song of the candidate's choice (except for the old masters)

 

 

2nd category

(Higher classes of ES)

 

1.) A song or aria by an old master of free choice

2.) Solo song by a Serbian or Slavic composer

 

 

3rd category

(Lower classes of secondary schools)

 

1.) A song or aria by an old master of free choice

2.) Solo song by a Serbian or Slavic author

3.) Solo song of free choice (except Slovenian and Serbian authors)

 

 

 

4th category

(Higher classes of secondary school)

1.) A song or aria by an old master of free choice

2.) Solo song of your choice from the era of classicism or romanticism

3.) Solo song by a Serbian or Slavic author

4.) Aria from an opera or operetta of your choice

 

 

5th category

(1 and 2 years of AS)

 

1.) A song or aria by an old master of free choice

2.) Solo song of your choice from the era of classicism or romanticism

3.) Solo song by a Serbian or Slavic author

4.) Aria from an opera or aria from operetta of your choice

 

 

6th category

(3 and 4 AS)

1.) Solo song of your choice

2.) Solo song of your choice from the era of classicism or romanticism

3.) Solo song by a Serbian or Slavic author

4.) Aria from an opera or operetta of your choice

 

7th category

(MAS and SAS students)

 

1.) An aria of an old master of free choice

2.) Solo song by a composer from the era of classicism or romanticism

3.) Solo song by a Serbian or Slavic author

4.) Mozart's aria of free choice

5.) Opera aria or operetta of your choice

Prijava Srpski jezik takmicenje solo pevaca
Word – 4.2 MB 86 downloads
Application form English
Word – 4.2 MB 69 downloads