Commissions and Board

Komisije i Odbori


Upravni odbor

Vojislav Avramović

Predsednik  Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 
 
 
Aleksandar Stanković
 
 
Ljiljana Kuveljić
 
 
Nenad Mendelson
 
 
Miomir Simonović
 
 
Uroš Dojčinović
 
 
Miroslav Savić
 
 
Tanja Andrijić
 
 

Bojan Cenić

 

Milan Kačarević

 

Dragana Kostić

 
Neven Šobajić

Članovi nadzornog odbora

Vladimir Marković 

(Predsednik Nadzornog odbora)

Marta Balaž

Margarita Vujović

Tea Hodžić

Marija Skukovac


Stručne komisije

Commissions

Za klavir

(piano)

Dejan Sinadinović

(Predsednik komisije)

 

Marija Djukić

Nataša Mitrović

Neven Šobajić

Margarita Vujović

Dragana Pavlović

Olga Borzenko

Olga Malević Djordjević 

 

Pridruženi članovi:

Gordana Sinadinović

Božić Jelena

Tea Hodžić

Marija Skukovac


Za harmoniku

(Accordion)

Zoran Rakić

(Predsednik komisije)

 

Miodrag Krstić

Danijela Rakić

Gvozden Eraković

Nenad Ljubenović

Nataša Miladinović


Za gudačke instrumente

string instruments

Nenad Mendelson

(Predsednik komisije)

 

Vladimir Marković

Marko Josifovski

Srđan Stošić

Florijan Balaž

Djordje Milošević

Vitalij Gulijčuk

Gordana Matijević

Marija Jevtić

 

Pridruženi članovi:

Dejana Ružanović


Za duvačke instrumente

wind instruments

Miomir Simonović

(Predsednik komisije)

Mladen Djordjević

Lazić Dragan

Miša Radić

Aleksandar Benčić

Aleksandar Burkert

Aleksandar Tasić

Ksenija Mijatović

Jovana Jovanović

 

Pridruženi članovi:

Milica  Lj. Jovanović


Za solo pevanje

Opera singing

Milica Stojadinović

(Predsednik komisije)

Tanja Andrijić

Vesna Opsenica

Marta Balaž

Vojislav Spasić

Marina Trajković Bidžovski

Valentina Taškova

Ljubica Živković

 

Pridruženi članovi:

Aleksandra Padrov

Teuta Aslani


Za poliinstrumentalne grupe 

Polyinstrumental groups

Uroš Dojčinović

(Predsednik komisije)

 

Ljiljana Nestorovski

Srđan Palačković

Mina Hofman

Dušan Dimitrijević

Vojislav Ivanović

Milan Dimitrijević

Za kamernu muziku

Chamber music

Dario Humenjuk 

(Predsednik komisije)

 

Nikola Mijajlović

Vladimir Marković

Miomir Simonović

Ladislav Mezei 

Agota Vitkai Kovač

Ana Milošević


Za hor i orkestar

Choir and orchestra

Jovan Travica

(Predsednik komisije)

 

Aleksandar Saša Spasić

Zorica Mitev Vojnović

Vladimir Milić

Miroslava Petrov

Ljiljana Kuveljic

Bojan Cenić

Jelena Damjanović


Za teoretske predmete

Saša Kesić

(Predsednik komisije)

 

Milica Djuranović

Milica Jovanović

Milica Tegeltija

Aleksandar Stanković

Nevena Blagojević

Jelena Nikolić

Sladjana Stojanović


Za solfedjo

Solfeggio

Aleksandar Stanković

Neda Miletić 

Milica Tegeltija

Mirna Milevski

Biljana Bakić

Marija Obretković

Kristina Đukić

Snežana Radojević


Za etno muziku

Ethno music

Dimitrije Golemović

(Predsednik komisije)

 

Branko Tadić

Sanja Ranković

Milan Kačarević

Ljiljana Kuveljić

Anastasija Kostić

Sofija Djolović


Za baletske škole

Ballet school

Milan Kačarević

(Predsednik komisije)

 

Miroslav Cupara

Dušan Mutavdžić

Milena Marković

Anastasija Kostić

Marija Cvetković

Sofija Djolović

Duško Mihajlović

Isidora Stanišić


Za muzičko obrazovanje i vaspitanje u osnovnom školama

For the music education at elementary schools

Ljiljana Kuveljić

(Predsednik komisije)

 

Vesna Veljković

Bojan Cenić

Nešić Dragana

Jelena Djordjević

Ana Simonović

Snežana Protić

Dragana Kukobat


Za muzičko obrazovanje i vaspitanje u srednjim školama i gimnazijama

For the music education at high schools

Ivana Vranić

Milka Pajević

Snežana Filipović

Marija Španić

Danijela Marković

Sanja Vuletić

Mirjana Janevska

Jovan Travica


Za izdavačku delatnost

Publishing

Miroslav Savić

(Predsednik komisije)

 

Vojislav Avramović

Slavica Smiljanić Marković

Saša Kesić

Vladimir Marković

Aleksandar Stanković

Tanja Andrijić

Uroš Dojčinović

Zoran Rakić


Za organizaciju manifestacija

Organisation

Aleksandar Stanković

(Predsednik komisije)

 

Dragomir Dević

Milan Kačarević

Vojislav Avramović 

Anastasija Holc

Miroslav Savić

Jovan Travica

Nikola Mijajlović

Ljiljana Kuveljić

Dobrila Miljković

 

Pridruženi članovi:

Vladimir Vujović


Radmila Marković 

Tehnički sekretar UMBPS