Commissions and Board

Komisije i Odbori

 

Upravni odbor

 

Vojislav Avramović

Predsednik  Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 
 
 

Anastasija Holc

Predsednik Upravnog odbora

 
 
Aleksandar Stanković
 
 
Ljiljana Kuveljić
 
 
Nenad Mendelson
 
 
Miomir Simonović
 
 
Uroš Dojčinović
 
 
Miroslav Savić
 
 
Tanja Andrijić
 
 

Bojan Cenić

 

Milan Kačarević

 

Dragana Kostić

 
Neven Šobajić
 

Članovi nadzornog odbora

 

Vladimir Marković 

(Predsednik Nadzornog odbora)

Marta Balaž

Margarita Vujović

Tea Hodžić

Marija Skukovac

 

 


Stručne komisije

Commissions

Za klavir

(piano)

 

Dejan Sinadinović

(Predsednik komisije)

 

Marija Djukić

Nataša Mitrović

Neven Šobajić

Margarita Vujović

Dragana Pavlović

Olga Borzenko

Olga Malević Djordjević 

 

Pridruženi članovi:

 

Gordana Sinadinović

Božić Jelena

Tea Hodžić

Marija Skukovac

 

 


Za harmoniku

(Accordion)

 

Zoran Rakić

(Predsednik komisije)

 

Miodrag Krstić

Danijela Rakić

Gvozden Eraković

Nenad Ljubenović

Nataša Miladinović

 

 

 


Za gudačke instrumente

string instruments

 

Nenad Mendelson

(Predsednik komisije)

 

Vladimir Marković

Marko Josifovski

Srđan Stošić

Florijan Balaž

Djordje Milošević

Vitalij Gulijčuk

Gordana Matijević

Marija Jevtić

 

Pridruženi članovi:

 

Dejana Ružanović

 

 

 

 

 


Za duvačke instrumente

wind instruments

 

 

Miomir Simonović

(Predsednik komisije)

Mladen Djordjević

Lazić Dragan

Miša Radić

Aleksandar Benčić

Aleksandar Burkert

Aleksandar Tasić

Ksenija Mijatović

Jovana Jovanović

 

Pridruženi članovi:

 

Milica  Lj. Jovanović

 

 


Za solo pevanje

Opera singing

Milica Stojadinović

Predsednik komisije

Tanja Andrijić

Vesna Opsenica

Anastasija Holc

Marta Balaž

Vojislav Spasić

Marina Trajković Bidžovski

Valentina Taškova

Ljubica Živković

 

 

Pridruženi članovi:

 

Aleksandra Padrov

Teuta Aslani

 

 

 
Za poliinstrumentalne grupe 

Polyinstrumental groups

 

Uroš Dojčinović

(Predsednik komisije)

 

Ljiljana Nestorovski

Srđan Palačković

Mina Hofman

Dušan Dimitrijević

Vojislav Ivanović

Milan Dimitrijević

 

Za kamernu muziku

Chamber music

 

Dario Humenjuk 

(Predsednik komisije)

 

Nikola Mijajlović

Vladimir Marković

Miomir Simonović

Ladislav Mezei 

Agota Vitkai Kovač

Ana Milošević

 

 

 

 


Za hor i orkestar

Choir and orchestra

 

Jovan Travica

(Predsednik komisije)

 

Aleksandar Saša Spasić

Zorica Mitev Vojnović

Vladimir Milić

Miroslava Petrov

Ljiljana Kuveljic

Bojan Cenić

Jelena Damjanović

 

 


Za teoretske predmete

 

Saša Kesić

(Predsednik komisije)

 

Milica Djuranović

Milica Jovanović

Milica Tegeltija

Aleksandar Stanković

Nevena Blagojević

Jelena Nikolić

Sladjana Stojanović

 

 


Za solfedjo

SolfeggioAleksandar Stanković

Neda Miletić 

Milica Tegeltija

Mirna Milevski

Biljana Bakić

Marija Obretković

Kristina Đukić

Snežana Radojević

 


Za etno muziku

Ethno music

 

Dimitrije Golemović

(Predsednik komisije)

 

Branko Tadić

Sanja Ranković

Milan Kačarević

Ljiljana Kuveljić

Anastasija Kostić

Sofija Djolović

 

 

 

 

 


Za baletske škole

Ballet school

 

Milan Kačarević

(Predsednik komisije)

 

Miroslav Cupara

Dušan Mutavdžić

Milena Marković

Anastasija Kostić

Marija Cvetković

Sofija Djolović

Duško Mihajlović

Isidora Stanišić

 

 

 


Za muzičko obrazovanje i vaspitanje u osnovnom školama

For the music education at elementary schools

 

Ljiljana Kuveljić

(Predsednik komisije)

 

Vesna Veljković

Bojan Cenić

Nešić Dragana

Jelena Djordjević

Ana Simonović

Snežana Protić

Dragana Kukobat

 

 

 

Za muzičko obrazovanje i vaspitanje u srednjim školama i gimnazijama

For the music education at high schools

 

Ivana Vranić

Milka Pajević

Snežana Filipović

Marija Španić

Danijela Marković

Sanja Vuletić

Mirjana Janevska

Jovan Travica

 


Za izdavačku delatnost

Publishing

 

Miroslav Savić

(Predsednik komisije)

 

Vojislav Avramović

Slavica Smiljanić Marković

Saša Kesić

Vladimir Marković

Aleksandar Stanković

Tanja Andrijić

Uroš Dojčinović

Zoran Rakić

 


Za organizaciju manifestacija

Organisation

 

Aleksandar Stanković

(Predsednik komisije)

 

Dragomir Dević

Milan Kačarević

Vojislav Avramović 

Anastasija Holc

Miroslav Savić

Jovan Travica

Nikola Mijajlović

Ljiljana Kuveljić

Dobrila Miljković

 

 

Pridruženi članovi:

Vladimir Vujović

 

 


Radmila Marković 

Tehnički sekretar UMBPS