umbps

*REZULTATE*

 

 Medjunarodnog takmičenja "Festival slovenske muzike Beograd" i "Republičkog takmičenja kamerne muzike i gudača"

možete naći u odeljku "Medjunarodna takmičenja" i "Republička takmičenja" .


8 Medjunarodno takmičenje solfedja i teorije muzike

-REZULTATI-

 

 

02 04 2022 Ia Kategorija
Word – 48.5 KB 245 downloads
02 04 2022 3 A Kategorija
Word – 47.0 KB 185 downloads
02 04 2022 5 A Kategorija
Word – 45.0 KB 169 downloads
02 04 2022 2 A Kategorija
Word – 45.5 KB 132 downloads
02 04 2022 4 A Kategorija
Word – 45.5 KB 120 downloads
02 04 2022 6 A Kategorija
Word – 48.5 KB 146 downloads
03 04 2022 7 Ia Kategorija
Word – 47.5 KB 153 downloads
03 04 2022 8 A
Word – 49.0 KB 151 downloads
03 04 2022 8 C
Word – 51.0 KB 129 downloads
03 04 2022 9 A
Word – 46.5 KB 118 downloads
03 04 2022 10 A
Word – 47.0 KB 121 downloads
03 04 2022 10 C
Word – 48.5 KB 128 downloads
03 04 2022 11 A
Word – 46.0 KB 117 downloads
03 04 2022 11 C
Word – 44.5 KB 140 downloads
9 B Teorija Muzike
Word – 50.0 KB 137 downloads
4 B Teorija Muzike
Word – 53.5 KB 69 downloads
6 B Teorija Muzike
Word – 73.5 KB 160 downloads
1 B Teorija Muzike
Word – 39.5 KB 127 downloads
2 B Teorija Muzike
Word – 79.5 KB 71 downloads
3 B Teorija Muzike
Word – 59.0 KB 110 downloads
5 B Teorija Muzike
Word – 20.1 KB 67 downloads
8 B Teorija Muzike
Word – 82.0 KB 68 downloads
7 B Teorija Muzike
Word – 65.5 KB 127 downloads

REZULTATI

Harmonija i muzicki oblici

 

Ia Rezultati Ukupno
Word – 54.5 KB 89 downloads
Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 51.0 KB 76 downloads
Ib Rezultati Ukupno
Word – 51.5 KB 75 downloads
Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 43.5 KB 76 downloads
Ig Rezultati Ukupno
Word – 45.5 KB 76 downloads
I Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 46.5 KB 68 downloads
I Ib Rezultati Ukupno
Word – 49.0 KB 76 downloads
I Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 63 downloads
I Ig Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 73 downloads
I Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 79 downloads
I Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 87 downloads
Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 42.5 KB 77 downloads
Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 78 downloads

REZULTATI

Kontrapunkt

 

II Ig Rezultati Ukupno
Word – 48.5 KB 76 downloads
II Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 95 downloads