umbps

REZULTATI

29 Republičkog takmičenja solfedja i teorijskih predmeta

 

 


TEORIJA MUZIKE

 

Rezultati 2 B
Word – 67.0 KB 52 downloads
Rezultati 3 B
Word – 107.5 KB 99 downloads
Rezultati 4 B
Word – 91.5 KB 54 downloads
Rezultati 5 B
Word – 97.5 KB 6 downloads
Rezultati 6 B
Word – 136.0 KB 2 downloads
Rezultati 7 B
Word – 126.5 KB 3 downloads
Rezultati 8 B
Word – 93.0 KB 48 downloads
Rezultati 9 B
Word – 80.5 KB 49 downloads

REZULTATI

Solfedjo 1a kategorija

REZULTATI REPUBLICKOG TAKMICENJA IA KATEGORIJA 1
Word – 46.5 KB 76 downloads

REZULTATI

Solfedjo 2a kategorija

REZULTATI REP TAK 2 A
Word – 51.0 KB 31 downloads

REZULTATI

Solfedjo 3a kategorija

REZULTATI REP TAK 3 A
Word – 51.0 KB 21 downloads

REZULTATI

Solfedjo 4a kategorija

REZULTATI REP TAK 4 A
Word – 43.5 KB 28 downloads

REZULTATI

Solfedjo 5a kategorija

REZULTATI REP TAK 5a
Word – 39.5 KB 8 downloads

REZULTATI

Solfedjo 6a kategorija

REZULTATI REP TAK 6 A
Word – 45.5 KB 33 downloads

REZULTATI

Solfedjo 7a kategorija

REZULTATI REP TAK 7 A
Word – 54.5 KB 35 downloads

REZULTATI

Solfedjo 8a, c  kategorija

REZULTATI REP TAK 8a
Word – 66.0 KB 81 downloads
REZULTATI REP TAK 8c
Word – 43.5 KB 5 downloads

REZULTATI

Solfedjo 9a kategorija

REZULTATI REP TAK 9 A
Word – 48.5 KB 49 downloads

REZULTATI

Solfedjo 10 a , c  kategorija

 

REZULTATI REP TAK 10 A
Word – 51.0 KB 58 downloads
REZULTATI REP TAK 10 C
Word – 49.0 KB 9 downloads