Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije donelo je odluku da ustanovi specijalnu nagradu za najvirtuoznijeg pijanistu koja će nositi ime tragično preminulog Andrije Čikića na takmičenjima u organizaciji UMBPS .


Stručni skup- tribina "Unapređivanje nastave solfedja i teoretskih predmeta " , održaće se u subotu 2.12 u 19.30h (po završetku takmičenja) . 

Stručni skup se organizuje u okviru programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.


31 Republičko takmičenje solfedja i teorijskih predmeta

 2 i 3 decembar 2023 

(Solfedjo & teorija muzike )

MŠ "Stanislav Binički" 

( Novi Beograd , ul. Bulevar Zorana Đinđića 152a ) 

 

9 i 10 decembar 2023

( harmonija, muzički oblici, kontrapunkt i uporedni klavir)

MŠ "Stanislav Binički" 

( Novi Beograd , ul. Bulevar Zorana Đinđića 152a )