umbps

*REZULTATE*

 

 Medjunarodnog takmičenja "Festival slovenske muzike Beograd" i "Republičkog takmičenja kamerne muzike i gudača"

možete naći u odeljku "Medjunarodna takmičenja" i "Republička takmičenja" .


8 Medjunarodno takmičenje solfedja i teorije muzike

-REZULTATI-

 

 

02 04 2022 Ia Kategorija
Word – 48.5 KB 182 downloads
02 04 2022 3 A Kategorija
Word – 47.0 KB 134 downloads
02 04 2022 5 A Kategorija
Word – 45.0 KB 119 downloads
02 04 2022 2 A Kategorija
Word – 45.5 KB 92 downloads
02 04 2022 4 A Kategorija
Word – 45.5 KB 81 downloads
02 04 2022 6 A Kategorija
Word – 48.5 KB 105 downloads
03 04 2022 7 Ia Kategorija
Word – 47.5 KB 108 downloads
03 04 2022 8 A
Word – 49.0 KB 108 downloads
03 04 2022 8 C
Word – 51.0 KB 92 downloads
03 04 2022 9 A
Word – 46.5 KB 75 downloads
03 04 2022 10 A
Word – 47.0 KB 83 downloads
03 04 2022 10 C
Word – 48.5 KB 85 downloads
03 04 2022 11 A
Word – 46.0 KB 77 downloads
03 04 2022 11 C
Word – 44.5 KB 103 downloads
9 B Teorija Muzike
Word – 50.0 KB 90 downloads
4 B Teorija Muzike
Word – 53.5 KB 22 downloads
6 B Teorija Muzike
Word – 73.5 KB 113 downloads
1 B Teorija Muzike
Word – 39.5 KB 87 downloads
2 B Teorija Muzike
Word – 79.5 KB 31 downloads
3 B Teorija Muzike
Word – 59.0 KB 65 downloads
5 B Teorija Muzike
Word – 20.1 KB 20 downloads
8 B Teorija Muzike
Word – 82.0 KB 20 downloads
7 B Teorija Muzike
Word – 65.5 KB 83 downloads

REZULTATI

Harmonija i muzicki oblici

 

Ia Rezultati Ukupno
Word – 54.5 KB 45 downloads
Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 51.0 KB 39 downloads
Ib Rezultati Ukupno
Word – 51.5 KB 31 downloads
Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 43.5 KB 37 downloads
Ig Rezultati Ukupno
Word – 45.5 KB 36 downloads
I Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 46.5 KB 33 downloads
I Ib Rezultati Ukupno
Word – 49.0 KB 33 downloads
I Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 27 downloads
I Ig Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 31 downloads
I Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 38 downloads
I Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 39 downloads
Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 42.5 KB 29 downloads
Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 29 downloads

REZULTATI

Kontrapunkt

 

II Ig Rezultati Ukupno
Word – 48.5 KB 28 downloads
II Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 49 downloads