umbps

*REZULTATE*

 

 Medjunarodnog takmičenja "Festival slovenske muzike Beograd" i "Republičkog takmičenja kamerne muzike i gudača"

možete naći u odeljku "Medjunarodna takmičenja" i "Republička takmičenja" .


8 Medjunarodno takmičenje solfedja i teorije muzike

-REZULTATI-

 

 

02 04 2022 Ia Kategorija
Word – 48.5 KB 280 downloads
02 04 2022 3 A Kategorija
Word – 47.0 KB 209 downloads
02 04 2022 5 A Kategorija
Word – 45.0 KB 196 downloads
02 04 2022 2 A Kategorija
Word – 45.5 KB 158 downloads
02 04 2022 4 A Kategorija
Word – 45.5 KB 146 downloads
02 04 2022 6 A Kategorija
Word – 48.5 KB 167 downloads
03 04 2022 7 Ia Kategorija
Word – 47.5 KB 179 downloads
03 04 2022 8 A
Word – 49.0 KB 175 downloads
03 04 2022 8 C
Word – 51.0 KB 148 downloads
03 04 2022 9 A
Word – 46.5 KB 141 downloads
03 04 2022 10 A
Word – 47.0 KB 142 downloads
03 04 2022 10 C
Word – 48.5 KB 153 downloads
03 04 2022 11 A
Word – 46.0 KB 142 downloads
03 04 2022 11 C
Word – 44.5 KB 160 downloads
9 B Teorija Muzike
Word – 50.0 KB 160 downloads
4 B Teorija Muzike
Word – 53.5 KB 92 downloads
6 B Teorija Muzike
Word – 73.5 KB 186 downloads
1 B Teorija Muzike
Word – 39.5 KB 151 downloads
2 B Teorija Muzike
Word – 79.5 KB 99 downloads
3 B Teorija Muzike
Word – 59.0 KB 134 downloads
5 B Teorija Muzike
Word – 20.1 KB 94 downloads
8 B Teorija Muzike
Word – 82.0 KB 91 downloads
7 B Teorija Muzike
Word – 65.5 KB 148 downloads

REZULTATI

Harmonija i muzicki oblici

 

Ia Rezultati Ukupno
Word – 54.5 KB 115 downloads
Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 51.0 KB 98 downloads
Ib Rezultati Ukupno
Word – 51.5 KB 97 downloads
Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 43.5 KB 98 downloads
Ig Rezultati Ukupno
Word – 45.5 KB 99 downloads
I Ib Rezultati Pojedinacna
Word – 46.5 KB 87 downloads
I Ib Rezultati Ukupno
Word – 49.0 KB 100 downloads
I Ig Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 82 downloads
I Ig Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 94 downloads
I Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 41.5 KB 98 downloads
I Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.0 KB 108 downloads
Iv Rezultati Pojedinacna
Word – 42.5 KB 102 downloads
Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 104 downloads

REZULTATI

Kontrapunkt

 

II Ig Rezultati Ukupno
Word – 48.5 KB 96 downloads
II Iv Rezultati Ukupno
Word – 44.5 KB 115 downloads