umbps

RASPORED TAKMIČENJA 

Harmonija, muzički oblici i kontrapunkt

 

 

Raspored Harmonija, muzicki oblici i kontrapunkt
Word – 27.9 KB 66 downloads

REZULTATI TAKMIČENJA

HARMONIJA

 

1 A REZULTATI Harmonija
Word – 81.0 KB 71 downloads
1 V Rezultati Harmonija
Word – 53.5 KB 68 downloads
1 B Rezultati Harmonija
Word – 48.0 KB 60 downloads

REZULTATI TAKMIČENJA

Muzički oblici

2 B REZULTATI Oblici
Word – 48.0 KB 53 downloads
2 V REZULTATI Oblici
Word – 50.0 KB 56 downloads
2 A Kategorija Oblici
Word – 42.5 KB 48 downloads

REZULTATI

Kontrapunkt


3 V REZULTATI Kontrapunkt
Word – 51.5 KB 43 downloads

REZULTATI

29 Republičkog takmičenja solfedja i teorijskih predmeta

 

 


TEORIJA MUZIKE

 

Rezultati 2 B
Word – 67.0 KB 91 downloads
Rezultati 3 B
Word – 107.5 KB 128 downloads
Rezultati 4 B
Word – 91.5 KB 86 downloads
Rezultati 5 B
Word – 97.5 KB 45 downloads
Rezultati 6 B
Word – 136.0 KB 43 downloads
Rezultati 7 B
Word – 126.5 KB 45 downloads
Rezultati 8 B
Word – 93.0 KB 89 downloads
Rezultati 9 B
Word – 80.5 KB 87 downloads

REZULTATI

Solfedjo 1a kategorija

REZULTATI REPUBLICKOG TAKMICENJA IA KATEGORIJA 1
Word – 46.5 KB 118 downloads

REZULTATI

Solfedjo 2a kategorija

REZULTATI REP TAK 2 A
Word – 51.0 KB 65 downloads

REZULTATI

Solfedjo 3a kategorija

REZULTATI REP TAK 3 A
Word – 51.0 KB 30 downloads

REZULTATI

Solfedjo 4a kategorija

REZULTATI REP TAK 4 A
Word – 43.5 KB 62 downloads

REZULTATI

Solfedjo 5a kategorija

REZULTATI REP TAK 5a
Word – 39.5 KB 44 downloads

REZULTATI

Solfedjo 6a kategorija

REZULTATI REP TAK 6 A
Word – 45.5 KB 73 downloads

REZULTATI

Solfedjo 7a kategorija

REZULTATI REP TAK 7 A
Word – 54.5 KB 72 downloads

REZULTATI

Solfedjo 8a, c  kategorija

REZULTATI REP TAK 8a
Word – 66.0 KB 120 downloads
REZULTATI REP TAK 8c
Word – 43.5 KB 36 downloads

REZULTATI

Solfedjo 9a kategorija

REZULTATI REP TAK 9 A
Word – 48.5 KB 83 downloads

REZULTATI

Solfedjo 10 a , c  kategorija

 

REZULTATI REP TAK 10 A
Word – 51.0 KB 105 downloads
REZULTATI REP TAK 10 C
Word – 49.0 KB 48 downloads